DANH SÁCH CÁC BÁC SỸ

STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CHUYÊN KHOA NƠI LÀM VIỆC
1 BS CKII Nguyễn Văn Khởi Bv Việt Xô HN Y học gia đình Tại trung tâm
2 BS CKII Đỗ Văn Lương Bv Quân Y 108 Y học gia đình, Nội Khoa Tại BV và trung tâm
3 Ts Vũ Quốc Đạt Bv Xanh Pôn Ngoại Khoa Tại BV và trung tâm
4 BS CKII Nguyễn Hoài Thương Bv phụ sản HN Sản Khoa Tại BV và trung tâm
5 BS CKII  Hoàng Ngọc Ánh Bv Bạch Mai Nội Khoa Tại BV và trung tâm
6 BS CKI Dương Đức Chiến Bv Quân Y 103 Ngoại Khoa Tại BV và trung tâm
7 Ts Đỗ Đình Long Bv Việt Đức Ngoại Khoa Tại trung tâm
8 TS Đỗ Đăng Khoa Bv đại Bạch Mai Nhi Khoa Tại BV và trung tâm
9 BS Nguyễn Sĩ Khuê TT Bác Sĩ Gia Đình Y học gia đình Tại trung tâm
10 BS Bùi Thành Long BV Bạch Mai Nhi Khoa Tại BV và trung tâm
11 Thạc sĩ Nguyễn Đức Tài Bv Bưu Điện Nội Khoa Tại BV và trung tâm
12 Thạc sĩ Nguyễn Hữu Tuấn Bv nhi trung ương Nhi Khoa Tại BV và trung tâm
13 BS CKII Lê Phan Lý Bv nhi Trung Ương Nhi Khoa Tại BV và trung tâm
1 Thạc sĩ  Đào Duy Từ TT bác sĩ gia đình Y học gia đình Tại trung tâm
1 BS Nguyễn Văn Khanh TT bác sĩ gia đình Y học gia đình Tại trung tâm
14 BS NGuyễn Thị Liên TT bác sĩ gia đình Y học gia đình Tại trung tâm
15 BS CKI Phạm Quang Hải Bv đại học y HN Y học gia đình Tại trung tâm
16 Thạc sĩ Phan Thu Hường Bv Bạch Mai Y học gia đình Tại bệnh viện và trung tâm
17 PGS.TS Nguyễn Đình Bắc Bv Nhi TW Khoa nhi Tại trung tâm và tại nhà
18 BSCKI Vũ Văn Sơn BV Nhi TW Khoa nhi Tại trung tâm và tại nhà
19 BS Đỗ Lương BV quân y 108 Nội khoa Tại nhà và trung tâm
20 BS Dương Đức Thắng BV quân y 103 Tai Mũi Họng tại trung tâm và tại nhà
21 BS Nguyễn Hoài Thương BV phụ sản HN Sản phụ khoa Tại nhà và trung tâm
22 BSCKI Nguyễn Văn Chuyền Bv việt đức Ngoại khoa Tại nhà và trung tâm
23 BSCKI Hoàng Văn Luận BV bạch mai Nội tổng hợp Tại nhà và trung tâm
24 Thạc sĩ Nguyễn Hoài An Bv xanh pon Chẩn đoán hình ảnh Tại nhà và trung tâm
25 BS Nguyễn Bảo An Bv huyết học và truyền máu TW Y học gia đình Tại nhà và trung tâm
26 BSCKI Đỗ Đình Lộc BV bưu điện Nội Khoa Tại nhà và trung tâm
27 BS Bùi Thị Sen Bv Việt Đức Ngoại tổng hợp Tại nhà và trung tâm
28 Thạc sĩ Trương Văn Tưởng Bv xanh pôn Nhi khoa Tại nhà và trung tâm
29 BSCKI Bùi Thành Long Bv xanh pôn Tai mũi họng Tại nhà và trung tâm
30 Thạc Sĩ Nguyễn Hồng Huế Bv phụ sản TW Sản phụ khoa Tại nhà và trung tâm
31 Thạc sĩ Đỗ Hoàng Chấn Phong Bv Bạch Mai Nội Khoa Tại nhà và trung tâm
32 BSCKI Phan Quang Bv Nhi TW Nhi Khoa Tại nhà
33 BSCKI Lê Nhật Minh Bv Xây Dựng Nội Khoa Tại nhà và trung tâm
34 BS Vương Văn Bút Trung tâm BS gia đình HN Nhi khoa Tại nhà và trung tâm
35 BSCKI Vũ Quốc Định Bv Bạch Mai Tai mũi họng Tại nhà và trung tâm
36 Thạc sĩ Nguyễn Tấn Phát Bv Đh y HN Phục hồi chức năng Tại nhà và trung tâm
37 Thạc sĩ Vũ văn Trường Trung tâm BS gia đình Ngoại khoa Tại nhà và trung tâm
38 Thạc sĩ Nguyễn Tiến Lợi Trung tâm BS gia đình Ngoại khoa Tại nhà và trung tâm